...Loading
HỒ SƠ NĂNG LỰC - Khách hàng tiêu biểu
CÔNG TY RIEKER VIỆT NAM

CÔNG TY RIEKER VIỆT NAM
Địa chỉ: KCN Điện Nam – Điện Ngọc – Quảng Nam.
Số lượng suất/ngày: 4.000
Thời gian cung cấp: Từ tháng 01/2010 đến nay
Hình thức cung cấp: Nấu mang đi

HOTLINE: Ms. Đoan : 0905.909.525 - Ms. Tho: 0915.344247 - 0236.3935151