...Loading
HỒ SƠ NĂNG LỰC - Khách hàng tiêu biểu
CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: KCN DV Thủy sản, Đà Nẵng
Số lượng suất/ngày: 300
Thời gian cung cấp: Từ tháng 04/2017 đến nay
Hình thức cung cấp: Nấu mang đi

HOTLINE: Ms. Đoan : 0905.909.525 - Ms. Tho: 0915.344247 - 0236.3935151