...Loading
HỒ SƠ NĂNG LỰC - Khách hàng tiêu biểu
CÔNG TY TNHH DACOTEX ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH DACOTEX ĐÀ NẴNG 
Địa chỉ: KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng
Số lượng suất/ngày: 200
Thời gian cung cấp: Từ tháng 05/2015 đến nay
Hình thức cung cấp: Nấu mang đi

HOTLINE: Ms. Đoan : 0905.909.525 - Ms. Tho: 0915.344247 - 0236.3935151