...Loading
HỒ SƠ NĂNG LỰC - Khách hàng tiêu biểu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ
Địa chỉ: 70 Huỳnh Ngọc Huệ, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Số lượng suất/ngày: 150
Thời gian cung cấp: Từ tháng 04/2016 đến nay
Hình thức cung cấp: Nấu mang đi

HOTLINE: Ms. Đoan : 0905.909.525 - Ms. Tho: 0915.344247 - 0236.3935151