...Loading
HỒ SƠ NĂNG LỰC - Khách hàng tiêu biểu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG
Địa chỉ: 21 Vân Đồn, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Số lượng suất/ngày: 150
Thời gian cung cấp: Từ tháng 01/2014 đến nay
Hình thức cung cấp: Nấu mang đi

HOTLINE: Ms. Đoan : 0905.909.525 - Ms. Tho: 0915.344247 - 0236.3935151