...Loading
HỒ SƠ NĂNG LỰC - Khách hàng tiêu biểu
CÔNG TY TNHH GIA DINH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIA DINH VIỆT NAM 
Địa chỉ: Lô 3, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
Số lượng suất/ngày: 100
Thời gian cung cấp: Từ tháng 01/2010 đến nay
Hình thức cung cấp: Nấu mang đi

HOTLINE: Ms. Đoan : 0905.909.525 - Ms. Tho: 0915.344247 - 0236.3935151