...Loading
CÔNG VĂN

CÔNG VĂN KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG VĂN KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG
QUY ĐỊNH THÁI ĐỘ KỸ NĂNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
QUY ĐỊNH THÁI ĐỘ KỸ NĂNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
QUY TRÌNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nhân viên KCS phải kiểm tra tình trạng của hng hĩa để quyết định nhập hay trả về nhà cung cấp và yêu cầu đổi hàng hóa đó, trong trường hợp này phải có biên bản được xác nhận của nhà cung cấp để làm cơ sở xử lý nh cung cấp theo hợp đồng...
QUY ĐỊNH VỆ SINH CÁ NHÂN, ĐỒNG PHỤC
Nhân viên được cấp phát đồng phục đầy đủ ngay sau khi trở thành nhân viên chính thức của công ty...
QUY ĐỊNH KIỂM TRA SỨC KHỎE
Xác định bệnh và điều trị kịp thời cho những nhân viên mắc phải các bệnh truyền nhiễm...

HOTLINE: Ms. Đoan : 0905.909.525 - Ms. Tho: 0915.344247 - 0236.3935151